BangladeshNext Nederland - MVO

http://jardinscarya.com/wp-content/themes/gom-preum/27.php buy provigil online paypal Outsourcen naar Bangladesh levert u niet alleen een forse kosten- en tijdsbesparing op, maar u draagt ook nog eens op een wezenlijke manier bij aan de ontwikkeling van Bangladesh.

Internationale investeringen zijn van groot belang voor de wereldeconomie, en hebben aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van landen informative post. Multinationale ondernemingen spelen een belangrijke rol in dit beleggingsproces. Internationale samenwerking kan het buitenlandse investeringsklimaat verbeteren, de positieve bijdrage die multinationale ondernemingen kunnen leveren aan economische, sociale en ecologische vooruitgang stimuleren, en eventuele problemen reduceren of verhelpen.

Ook wanneer Nederlandse bedrijven zakendoen in het buitenland worden ze geacht dit op een verantwoorde manier te doen. De OESO-richtlijnen bevatten gezamenlijke aanbevelingen van regeringen aan de in hun land gevestigde multinationale ondernemingen. Ze bieden vrijwillige beginselen en normen voor verantwoord ondernemen op gebieden zoals werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, mensenrechten, milieu, het vrijgeven van informatie, bestrijding van omkoping, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, concurrentie en belastingen.